تعرفه‌هاي طراحي گرافيك

گروه شرح قيمت پايه (تومان)* توضيحات
لوگو، نشانه، نوشته نشانه طراحي نشانه يا نوشته نشانه فارسي 200,000 جهت لوگو، ابتدا يك اتود ارائه و در صورت تأييد پياده‌سازي مي‌گردد. در صورت عدم تأييد اتود دوم ارائه كه بايستي تأييد گردد.
اتودهاي اضافه جهت طرح 85,000 در صورت عدم تأييد اتود اول و دوم براي لوگو، براي اتودهاي سوم به بعد، به ازاء هر اتود، مبلغ فوق دريافت مي‌گردد.
اضافه كردن زبان‌هاي ديگر به طرح لوگو 25,000 در صورتي كه فقط عنوان لوگو نياز به تغيير داشته باشد. در صورت نياز به تغييرات اساسي در لوگو، مبنا اتود جديد براي لوگو خواهد بود.
بازسازي يا ويرايش نشانه 125,000 تبديل لوگو به وكتور (فايل برداري) در صورتي كه طرح فاقد پيچيدگي باشد.
بسته‌بندي طراحي ساختار كلي براي بسته‌بندي 450,000 در صورتي كه طرح هندسي بسته‌بندي از قبل آماده و ساده باشد
طراحي برچسب قوطي‌ها، شيشه‌ها و... 250,000 شامل برچسب‌هاي مدور كه دور تا دور قوطي يا شيشه را در بر مي‌گيرد. براي برچسب‌هاي يك‌طرفه، حداكثر دو قطعه برچسب در نظر گرفته مي‌شود.
طراحي ساك خريد 300,000 طراحي براي چاپ ساك خريد‌هاي كاغذي استاندارد.
تغيير ابعاد طرح براي بسته‌بندي 150,000  
تغيير ابعاد طرح براي برچسب 90,000  
بروشور طراحي پشت و روي بروشور 200,000 بروشور مجموعه‌اي از اطلاعات و يا توضيحات مشتمل بر دو يا چند صفحه است و به صورت يك پارچه طراحي مي‌گردد.
طراحي بروشور تا 8 صفحه (هر صفحه) 75,000  
طراحي بروشور از 8 تا 16 صفحه (هر صفحه) 60,000  
طراحي بروشور بيش از 16 صفحه (هر صفحه) 50,000  
بروشور تك برگ دو رو، تراكت تبليغاتي دورو يا Flyer 180,000 اين نوع بيشتر تحت عنوان تراكت تبليغاتي مطرح مي‌شود.
تراكت يك‌رو 100,000  
پوستر طراحي پوستر معمولي 250,000 به ازاء هر طرح
تغيير ابعاد طرح 80,000 به ازاء هر تغيير ابعاد به شرط عدم تغيير در ساختار اصلي پوستر و عدم نياز به بازسازي آيتم‌ها.
كاتالوگ طراحي جلد كاتالوگ 200,000 كاتالوگ مجموعه‌اي از اطلاعات طبقه‌بندي شده مشتمل بر ده‌ها تا چند صد صفحه مي‌باشد كه در طراحي از يك اصول كلي و شكل يك‌نواخت در صفحات پيروي مي‌شود.
طراحي ساختار كلي كاتالوگ براي صفحات داخلي 400,000  
اجراي صفحات داخلي كاتالوگ (هر صفحه) 25,000 در صورت عدم نياز به طراحي خاص
كارت طراحي كارت دعوت، تبريك و موارد مشابه 150,000 اين كارت‌ها داراي يك طرح اصلي بر روي كارت مي‌باشند.
طراحي متن داخل كارت دعوت و تبريك 35,000 در صورتي كه نياز به عمليات خاصي بر روي متن باشد، هزينه به صورت جداگانه دريافت مي‌گردد.
طراحي پاكت با تيغ اختصاصي 150,000 در صورتي كه طرح تيغ از قبل مشخص باشد.
طراحي تيغ پاكت 100,000 طراحي تيغ براي برش پاكت
طراحي كارت‌هاي بانكي، اعتباري، تلفن و موارد مشابه 110,000 هر طرف اين كارت‌ها به صورت جداگانه طراحي مي‌گردند.
فولدر طراحي فولدر استاندارد يك رو 175,000  
طراحي فولدر استاندارد دو رو 300,000  
طراحي تيغ اختصاصي براي فولدر 150,000  
لوح فشرده طراحي برچسب لوح فشرده 90,000 طرح برچسب و يا چاپ بر روي لوح فشرده
طراحي برگ روي جلد لوح فشرده 60,000 در صورتي كه طراحي بر اساس برچسب صورت گيرد. اين برگه فقط بر روي يك طرف جلد لوح فشرده قرار خواهد گرفت.
طراحي اختصاصي برگ روي جلد لوح فشرده 110,000 اين برگه فقط بر روي يك طرف جلد لوح فشرده قرار خواهد گرفت و داراي طراحي متفاوت از برچسب مي‌باشد.
طراحي پاكت و يا كاور لوح فشرده 200,000 طراحي بر روي پاكت‌هاي مقوايي استاندارد
اوراق اداري سربرگ A4 75,000  
سربرگ A5 25,000 در صورتي كه بر اساس سربرگ A4 اجرا شود.
سند حسابداري، فاكتور، صورت‌حساب 90,000 هر مورد
برگ دريافت و پرداخت، برگ مرخصي و... 65,000 به ازاء هر مورد

 

*اعتبار كليه‌ي قيمت‌ها تا تاريخ 1396/03/31 مي‌باشد.

*تعرفه‌هاي ذكر شده به عنوان قيمت پايه بوده و بر مبناي نوع كار، زمان‌بري و درخواست‌هاي مشتري، متغير خواهد بود.

جهت دريافت تعرفه‌هاي وب به سايت NiHOST مراجعه فرماييد.