كتابخانه اسلامي حكمت

كتابخانه اسلامي حكمت

وضعيت: 
منقضي شده
توضيحات: 

در اين پروژه، طراحي گرافيكي و پياده‌سازي قالب با فرمت HTML اجرا گرديده و برنامه‌نويسي توسط همكاران انجام شده است.

تكنيك‌ها: 
HTML
CSS
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Microsoft SharePoint Designer 2007
واژگان مرتبط: