پورتال دندانپزشكان ايران

پورتال دندانپزشكان ايران

وضعيت: 
بازطراحي
تاريخ بهره‌برداري: 
2011
توضيحات: 

در اين پروژه، طرح گرافيكي ارائه گرديده و قالب به صورت HTML پياده‌سازي شده است. ساير موارد از جمله برنامه‌نويسي و آماده‌سازي سايت توسط شركت عرش صورت گرفته است.

جهت سال 2015، قالب جديدي توسط خود شركت طراحي و جايگزين قالب قبلي گرديده است.

تكنيك‌ها: 
HTML
CSS
jquery
font-face
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS5
Axialis Iconworkshop
Microsoft SharePoint Designer 2007
Chalipa