فاطمه مشكل‌گشاي مخفيانه تمام انبياء و اولياء است.

فاطمه مشكل‌گشاي انبياء

توضيحات: 

خطاطي عبارت «فاطمه مشكل‌گشاي مخفيانه تمام انبياء و اولياء است» با خط شكسته نستعليق

ابعاد: 
Vector
رنگ‌بندي: 
Black
ابزارهاي مورد استفاده: 
Kelk 2000
واژگان مرتبط: