يا قائم آل محمد

يا قائم آل محمد

توضيحات: 

باز نويسي از روي خطاطي عبارت «يا قائم آل محمد» با خط ثلث

ابعاد: 
Vector
رنگ‌بندي: 
Black
Blue
ابزارهاي مورد استفاده: 
Kelk 2000