كارت دعوت مراسم فاطميه

كارت دعوت مراسم فاطميه

سفارش دهنده: 
توضيحات: 

كارت دعوت ويژه مراسم شهادت حضرت زهرا(س) (دهه‌ي فاطميه)

رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Kelk 2000