عربي جامع كنكور

عربي جامع كنكور

سفارش دهنده: 
توضيحات: 

طرح جلد كتاب عربي جامع كنكور

ابعاد: 
قطع وزيري
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Kelk 2000