نور علي نور

نور علي نور

توضيحات: 

طرح جلد جزوه‌ي نور علي نور با محوريت بررسي منابع و مدارك حديث كساء و زيارت عاشورا

ابعاد: 
A5 (P)
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
واژگان مرتبط: