لوگوي نشريه دانشجويي زوم

نشريه دانشجويي زوم

توضيحات: 

لوگوي طراحي شده جهت نشريه دانشجويي زوم، كانون دانشجويي جوان دانشگاه آزاد اسلامي دولت‌آباد

ابعاد: 
Vector
رنگ‌بندي: 
Black
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS