مباحث استاد معمار منتظرين

مباحث استاد معمار منتظرين

سفارش دهنده: 
توضيحات: 

طرح سي‌دي جهت مجموعه مباحث با سخنراني استاد سعيد معمار منتظرين

ابعاد: 
120mm x 120mm
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Kelk 2000