روبات نجات‌گر

روبات نجات‌گر

توضيحات: 

پوستر معرفي روبات نجات‌گر

ابعاد: 
35cm x 50cm
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
واژگان مرتبط: